KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG BẮT CÓC VÀ XÂM HẠI TRẺ EM

KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG BẮT CÓC VÀ XÂM HẠI TRẺ EM

1. Mục tiêu đạt được khi giảng dạy, huấn luyện kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục,
bắt cóc và bạo lực học đường.

Giúp học sinh hiểu được:
– Vì sao lại có hành động bắt cóc, bạo lực và xâm hại tình dục.
– Người tiếp cận mình với mục đích xấu thường có các biểu hiện như thế nào?
– Quan sát đánh giá nhanh hành vi, cử chỉ của những người có ý đồ xấu, phân biệt được những dấu hiệu
bất bình thường của những người xung quanh.
– Các cách thức tiếp cận và các hành vi của xâm hại tình dục.
– Thực hành các kỹ năng thoát hiểm khi gặp những tình huống người lạ tiếp cận, ôm, bóp cổ, nắm tay,
túm tóc, bế, đè, .v.v

2. Nội dung giảng dạy, huấn luyện
2.1 Sáu kỹ năng phòng chống bạo lực học đường.
2.2 Thực hành nhận biết dấu hiệụ hành vi quấy rối, xâm hại tình dục.
2.3 Thực hành thoát hiểm khi bị bắt cóc, xâm hại tình dục.

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO