KỸ NĂNG AN TOÀN CHO CON

KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT KỸ NĂNG AN TOÀN CHO CON

1. Thực hành kỹ năng tự nổi trong môi trường nước

2. Thực hành kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ
3. Thực hành kỹ năng phòng chống bắt cóc, xâm hại tình dục và bạo lực học đường.
4. Phòng, chống và xử lý khi bị động vật tấn công.
5. Phòng chống ma túy và chất gây nghiện.
6. Phòng, chống các tai nạn khi tham gia giao thông.
7. Phòng, chống và xử lý khi xảy ra tai nạn điện.
8. Phòng, chống và xử lý khi bị ngộ độc.
9. Thực hành kỹ năng sơ cấp cứu đúng cách.